سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۴۳

گزارش ویژه

3 نکته درباره آخرین رای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری

3 نکته درباره آخرین رای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری

شعری از جناب آقای ابراهیم شریفی راد

شعری از جناب آقای ابراهیم شریفی راد

چهار زنی که چهره فیزیک را تغییر دادند

چهار زنی که چهره فیزیک را تغییر دادند

شعری از جناب آقای ابراهیم شریفی راد

جهت مشاهد اشعار به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

 

????السَّلٰامُ عَلَيْكَ يٰا اَبٰـــاعَبْدِاللهِ????

???? قصیده حُــــرّ ????
گفته اند چون شـاه اقلیـــم وفـا
پـا نهـــاد تا در زمیـــن کربـــلا
حُــرّ بر او راهش گرفت از رسم کیـن
گفت او را که ای حسیـن مولای دین
یا بیا بیعت کن از سلطان یزیـد
یــا ببــاید دیــده از دنـیا برید
شــاه فرمــود من کجا بیعـت از او
بحر دین من هستم و او نیست جو
ناید از من از یزیــد فرمــان برم
امّــت جَدّم ســوی بطلان بـرم
فرصتی ده تا روم سوی وطن
جانب یثرب روم یا شــام من
راه ما ای حُرّ کنون بسته مدار
بگذر از ما چـرخ را نَبـْوَد قـرار
گفت هیهات است تو را امکان دهم
جـان خـود من بر سر پیمـان دهم
با غضب فرمود مولایش حسین
مادرت بیند عــزایت را به عیـن
نام (مـادر) را چو او از شَــه شنید
قهر و غیـرت جامه صبرش دریـد
گفت ای شــه نام مامم برده شـد
جسم و جانم زین سخن آزرده شد
نبــودم آن دل که نـام مادرت
در جـــوابـت آورم انـدر برت
شرم دارم نام (زهـرا) بر زبان
آورم او اطهر است فخر زنان
شاه دانستش ضمیـری بد نبود
یک نظر بهر هدایت به او نمود
الغـرض نور ولایـت بـر دلش
آمد و نیکو بری شد حاصلش
در تفکـر بود بعد از این تماس
کرد فرق حق و باطل را قیاس
چند ساعت جنگ عقـل و نفس کرد
عقل شد پیروز و نفسش حبس کرد
دل ز دنیا کند ز خــود آواره شد
سوی مولا رفتنش این چاره شد
پاس خیمه را به شب عباس داشت
حفظ جان از بهـر آن الماس داشت
تیـــره شــب بـود و بیـابان بلا
سرزمین و دشت خون بود نینـوا
پاسی از شب تا گذشت در آن دیار
دیـــد عبــاس میـرسد از ره غبــــار
خیره شد تاکیست این شخص جسور
بـــر خیـــام شــاه دیـن دارد عبـور
دید حُـرّ را یِکــّه و تنها و پـَست
در بر او لحظه ای بر جـا نشست
گفت که ای فرزند پاک مرتضی
آمدم یــاری کنم من از شمـــا
گرچه بودم در شجاعت بی نظیر
پیش تـو افتاده ام دستـم بگیـر
باب حاجات هستی و عباس نام
بهـر حفظ آبــــرویم کن قیــام
رو شفاعت کن ز من نزد اخـــیٰ
گــو که حُــرّ می آید،اما با حیــا
سر به زیر افکنده و چکمه به دوش
لب فرو بسته ز گفتــه شد خمــوش
یا حسین شد حُـرّ گرفتار و ملول
خواهد او تا عذرش آید از عدول
تا که شـه پیغام حُــرّ از او شنید
امر کرد باز آید آن شخص سعید
قد برافراشت تا شنید او امر شــاه
چون ستاره شد روان در پیش ماه
او شتابان جانب مولا شتافت
رشته بگسسته را از نو ببافت
تـا بیامـد در بر سبــط رســول
بَــه بدید گردیده اعمالش قبول
شاه فرمودش به لحنی خوش کلام
مــادرت آزاده زاده،حُـــرّ به نــام
سر فرو آورده دل را شاد کرد
یاد از کردار بد بنیـــاد کـرد
دید کرده خــاطر زینـب غمیـن
چشم و روی کودکان از غم نمین
رو سوی ارباب کرد و لب شکفت
در بَـرِ مـــولا زبانِ حـــال گفت
اکبرت را من غلام و اصغرت را خادمم
عفو کن جرمـم حسین جان،نــادمم
اذن میدان خواست شهش امکان دهد
جـان خــود را در رهِ خـوبـان دهد
شه بفرمود حُـــّر توئی مهمان ما
جـــای تو باشد درون جـــان ما
گفــت شــاها اولیــن بودم ز خصم
خواهم اول جان دهم راهت به چشم
در رهت اول ســر و جان را دهم
جسم و جان را در ره ایمان دهم
شـــاه با اکـراه دادش اذن جنـگ
پاک کرد با خون خود او رنگ ننگ
رفت سوی خصم و جنگی ناب کرد
شد سعـادتمنــد و فتــح باب کرد
آخرین دم سر نهاد در دامنـــش
خوشه ها چید از طفیل خرمنش
زخـم سر مولا به دستــار بسته کرد
رنج و غم را دور از آن تن خسته کرد
جـــان بداد در دامن سبـط نبـی
سوی جانان شد به رخساری جَلـی
این شنیدم بعد چند صد سال از آن
نبـش قبـرش شد به دستـور زمـان
جسم او را پاک و طاهر یافتند
جسم را سالم به ظاهـر یافتند
شال زرد را از جَـرَح برداشتند
خـون تازه را روان انـگاشتـند
بستــه کردند بار دیگر بـاز را
یافتند در ســرّ و معنی راز را
زخم سر را چون حسین بر بسته بود
خـود بباید بانــد از زخـمش گشود
بهـر مظلومیتش تا هست جــان
تا قیامت خون تازه هست روان
یاحسیـن،ثبت قلــم از جـود توست
(راد)را هستی و هست از بود توست
هشت شعبان ده ز دِی بود از سپهـر
مـاجرای حُــرّ سرودم من به شعــر
سال آن بود سیصد و هفتاد و چهار
این بماند شایــد از مـن یــــادگار

التماس دعا...
ابراهیــم شریفی راد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

???????? اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى ????????

ای ماه عالمین و تو خورشید مشرقین
دل در طپش به عشق تو و در ولای توست
گر نیست ممکنم که روم مسجدالحرام
رکن و صفا و مروه مرا در سرای توست
بر اغیار ز زمزم و ما را همین نصیب
نوشیدن دوجرعه زحوض طلای توست
این افتخار همجواریت از ما مگیر امام
فخر و تهیت من و ما از عطای توست
روز ولادتت بود و عید مسلمین
چشم امید خلق به دارالشفای توست
راضی شو از من و ما ای رضای حق
حتما رضای حضرت حق در رضای توست
بر درگهت نهاده بسی روی التجاء
بس پادشه که آمده و خود گدای توست
در روز حشر که داد ستاند زما خدای
امید (راد) بر ید مشکل گشای توست
(ابراهیم شریفی راد)

میلاد سراسر خیر و برکت امام مهربانیها بر عاشقان حضرتش مبارک و فرخنده باد.????????????????????????????????
التماس دعـــــــــا????
یــــــــاااا علی مدد...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

???????? اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى ????????

دلم هوای مرقد سلطان دین رضا دارد
برای وصل به آن بر لبم دعا دارد
کربمی و زکرامت طلب نموده ای ما را
از این عطا و سخاوت تنم صفا دارد
برای خاک بوسی این بارگاه باعظمت
بسی اراده زجان شاه و هم گدا دارد
کجا ز درگه مهرت دلی شود مأیوس
چو ارتباط زتو جانب خدا دارد
توئی امیر خراسان و کشور ایران
که در جهان فقط این مملکت رضا دارد
بگیر دست ز ما ای خدای را حجت
چو(راد)خلق کثیر دست التجا دارد

التماس دعا...
ابراهیم شریفی راد
شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ مصادف با شب میلاد علی ابن موسی الرضا علیه السلام

????????میلاد حضرت عشـــق مبارک باد????????

 

افزودن نظر